Modelování hodnotových toků

Unikátní metoda kalkulace, kterou potřebujete pro 21. století!

Individuální konzultace zdarma

Vytvoříme digitální nákladové dvojče vašeho podnikání!

V dynamickém kalkulačním modelu získáte průběžně aktualizovaný pohled na celkové náklady vašich činností a produktů.

Výsledky mohou být posouzeny v prostředí MS Excel, ve vašem podnikovém SW nebo v systému BNS (přímý interface jsme pro vás vytvořili ve spolupráci s Inekon Systems).

Konec nejistoty – v každém jednotlivém případě dokážete prostřednictvím dvojčete / modelu jednoznačně rozhodnout:

Vybraná vyjádření z uživatelského hodnocení:

Publikace

V případě zájmu o další rozšíření znalostí neváhejte navštívit náš E-Shop!

Co je modelování hodnotových toků?

Modelování hodnotových toků (zkráceně „Nákladové modelování“) je originálním konceptem uplatnění procesní kalkulace (TD ABC), kdy potřebné data pro ocenění jsou přebírána z průběžně aktualizovaných nákladových rozpočtů namísto účetních zápisů.

Time-Driven Activity Based Costing (TD ABC) představuje kalkulační systém pro oblast nepřímých nákladů, v rámci kterého jsou tyto náklady rozvrhovány dle spotřeby času, vyvolané jednotlivými aktivitami. Umožňuje výrazně přesnější přiřazení nepřímých nákladů objektům řízení ziskovosti, jako jsou produkty, zákazníci, distribuční kanály apod.

TD ABC reaguje na absenci kalkulačních metod a nástrojů, které by podnikům poskytovaly dostatečně přesné informace při zvládnutelných nárocích na svou realizaci, a zároveň byly dlouhodobě udržitelné v podmínkách rychlých změn ekonomického prostředí.

Kalkulační metoda TD ABC poskytuje efektivní přehled o vlastních nákladech formou časových sazeb podnikových činností, zahrnujících veškeré provozní a správní režie a proto umožňuje efektivní manažerská rozhodnutí např. o outsourcingu nebo ziskovosti zakázek v případě specifických požadavků zákazníků.

Použití nákladového modelování ve spojení s kalkulační metodou TD ABC představuje přelomový způsob procesní kalkulace, který umožní přejít firmám do digitální doby bez obvyklých nešvarů a bez zvláštních nároků na změny v účtování. K procesní transformaci prvotně shromážděných dat dochází automatickým výpočtem na základě průběžně aktualizovaného modelu nákladových toků mezi procesy. Takový model je nutné vytvořit v rámci implementace, následná průběžná aktualizace pak probíhá jako počítačový algoritmus na pozadí. Tato vlastnost také umožňuje propojení nákladových modelů se systémy (AI), zejména při hledání nákladově optimálních scénářů.

Naše úspěchy

O Společnosti

CRYSTALLINE, s.r.o. je ryze česká společnost, nabízející od roku 1995 podnikové sféře vysoce specializované konzultační, školící a softwarové služby, zaměřené především na finanční řízení, controlling, management nákladů, kalkulace, a provozující také vydavatelskou činnost v této oblasti.

Jednatel společnosti, Tomáš Nekvapil, je předsedou dozorčí rady České asociace pro finanční řízení (CAFIN), dlouhodobým propagátorem využití procesní TD-ABC kalkulace a rovněž autorem konceptu modelování nákladových toků, „nákladového modelování“.

Sídlo společnosti:
Bohdašínská 195/10
Praha, 190 16
Česká Republika
IČO: 60735261

RNDr. Tomáš Nekvapil

Po studiu oboru Matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz „Bankovnictví“ na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, finančních institucích a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 byl vrchním ředitelem pro IT a vnitřní řízení Banky Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 pracoval jako finanční ředitel v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování a implementaci informačního systému.

Od června 2004 působí jako nezávislý konzultant. Realizoval četné projekty, zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu a financí pro řadu významných firem v České republice a na Slovensku. Aktivně publikuje v časopisech CAFINews, CFO world a také na webové stránce www.financni-manazer.cz.

Je autorem publikací „Neptejte se účetních, jak řídit náklady“ (2011), Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem (2016). Vydal rovněž sbírku Mikroekonomických fejetonů (2014). Je předsedou dozorčí rady České asociace pro finanční řízení (CAFIN). V Controller Institutu nadále zastává pozici ředitele divize poradenství – jeho kurzy prošlo více než 8000 osob.